Referenties

Rentair heeft de afgelopen 10 jaar honderden projecten uitgevoerd. In het geval van een groter project wordt de planning en uitvoering persoonlijk besproken met onze Frans- of Nederlandstalige vertegenwoordigers. De projectlocatie wordt bezocht en in overleg met u wordt beslist welke materialen en opstelling moeten worden voorzien. Onderstaand vindt u enige voorbeelden van Rentair projecten.